24.11.2017
Пт 03.52.46
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная Общее избирательное право. Информация о правах избирателя Регистрация Вход

Измаил-Госреестр избирателей


Web-сайт отдела ведения Государственного реестра избирателей Измаильского городского совета

Внимание Горячая телефонная линия
Навигация

Категории раздела
Новости проекта [5]

Официальные партнеры

Сайт Центральної виборчої комісії
Сайт Державного реєстру виборців ЦВК
Офіційний сайт міста Ізмаїла
Ізмаїл-Держреєстр виборців (наш баннер)

  

Новые фото
Фотография 5
Фотография 4
Фотография 2
Фотография 5
Фотография 6
Фотография 3
Фотография 10
Фотография 1
Фотография 4

Фото галерея
Измаил с высоты птичего полетаУкрэсимбанкГерб ЦВК УкраиныФотография 10Фотография 9Фотография 8Фотография 7Фотография 6Фотография 5Фотография 4

Статистика
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

                                 
Загальне виборче право
                                                                          
                                                               
 
                                                  
Конституція України
 
  Стаття 69. Народне волевиявлення здійснюється

через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.

Стаття 70. Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни

України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років.

Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними.

Стаття 71. Вибори до органів державної влади та органів місцевого

самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого

виборчого права шляхом таємного голосування. 

Виборцям гарантується вільне волевиявлення

 
  Закон України "Про вибори Президента України"
  Стаття 2. Загальне виборче право 

1. Вибори  Президента  України є загальними.  Право голосу на 

виборах Президента України мають громадяни України,  яким на  день
виборів виповнилося вісімнадцять років.
2. Документом, який підтверджує громадянство України, є: 

1) паспорт громадянина України; 

2) паспорт громадянина Eкраїни для виїзду за кордон; 

3) дипломатичний паспорт; 

4) службовий паспорт; 

5) посвідчення особи моряка; 

6) посвідчення члена екіпажу; 

7) військовий   квиток   для   військовослужбовців  строкової служби; 

8) тимчасове посвідчення громадянина України; 

9)  картка  (довідка)  установи виконання покарань і слідчого 

ізолятора,  що  повинна  містити:  прізвище,  ім'я,  по  батькові,
число,  місяць,  рік  народження,  громадянство, фотокартку особи,
підпис  керівника та печатку установи, - для осіб, які перебувають
в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах.

3. Громадяни України,  які мають право голосу,  можуть  брати 

участь у роботі виборчих комісій як їх члени, а також у проведенні
передвиборної агітації,  здійсненні спостереження  за  проведенням
виборів Президента України та інших заходах у порядку, визначеному
цим та іншими законами України.

4. Будь-які прямі або непрямі привілеї або обмеження виборчих
прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних,
релігійних та інших переконань,  статі,  етнічного та  соціального
походження,  майнового  стану,  місця  проживання,  за мовними або
іншими ознаками  забороняються.  Не  допускаються  обмеження  щодо
участі громадян у виборчому процесі,  крім обмежень,  передбачених
Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та цим Законом.

5. Не   має   права   голосу   громадянин,   визнаний   судом
недієздатним.

{  Положення  частини  шостої  статті 2 втратило чинність, як
таке,  що  є неконституційним, в частині визначення перебування на
консульському  обліку  громадян  України  умовою  реалізації права
обирати   на   виборах  Президента  України  на  підставі  Рішення
Конституційного Суду N 26-рп/2009 ( v026p710-09 ) від 19.10.2009 }

6.  Громадянин  України, який проживає або перебуває в період
підготовки  і  проведення виборів за межами України і перебуває на
консульському  обліку,  реалізує  своє  право  голосу  на  виборах
Президента України.

{  Частина  шоста статті 2 в редакції Закону N 1616-VI ( 1616-17 )
від 21.08.2009 }

7. Громадяни України, які мають право голосу, є виборцями.

 


ЗАКОН УКРАЇНИ
  "Про вибори народних депутатів України"
 
Стаття 2. Загальне виборче право 
1. Вибори депутатів є загальними.  Право  голосу  на  виборах

депутатів  мають  громадяни  України,  яким  на  день  голосування 
виповнилося вісімнадцять років. Громадяни України, які мають право
голосу, є виборцями.
2. Підставою   реалізації  виборцем  свого  права  голосу  на
виборах є його включення до списку виборців на виборчій дільниці. 
3. Документом, який підтверджує особу та громадянство України
виборця на виборах депутатів, є: 
1) паспорт громадянина України;
2) тимчасове   посвідчення  громадянина  України  (для  осіб, 
недавно прийнятих до громадянства України); 
3) картка (довідка) установи виконання покарань або  слідчого
ізолятора, що повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, 
місяць,  рік народження,  громадянство,  фотокартку особи,  підпис
керівника  та  печатку  установи  (для  осіб,  які  перебувають  в
установах виконання покарань або слідчих ізоляторах);
4) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
5) дипломатичний паспорт; 
6) службовий паспорт; 
7) військовий  квиток   (виключно   для   військовослужбовців cтрокової служби).
4. Документи,  зазначені  у пунктах 1,  2,  7 частини третьої 
цієї статті, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть 
бути використані на звичайних та спеціальних виборчих дільницях.
5. Документ,  зазначений  у  пункті  3  частини  третьої цієї
статті,  є підставою для отримання виборчого бюлетеня і може  бути 
використаний   на   спеціальній  виборчій  дільниці,  утвореній  у
відповідній установі виконання покарань або слідчому ізоляторі.
6. Документи,  зазначені у пунктах 4-6 частини  третьої  цієї
статті, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути 
використані  на  закордонних  виборчих  дільницях,  а   також   на
спеціальних   виборчих   дільницях,   утворених   на   суднах,  що
перебувають у плаванні  під  Державним  Прапором  України,  та  на
полярній  станції  України.  На  закордонних  виборчих  дільницях,
утворених у країнах,  до яких дозволений в'їзд громадян України за
паспортом  громадянина  України,  підставою для отримання бюлетеня
може бути паспорт громадянина України.
7. Громадяни України,  які мають право голосу,  можуть  брати
участь у роботі виборчих комісій як їх члени, а також у проведенні 
передвиборної агітації,  здійсненні спостереження  за  проведенням
виборів  депутатів та інших заходах у порядку,  визначеному цим та
іншими законами України.
8. Будь-які прямі чи непрямі привілеї або обмеження  виборчих

прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 
релігійних та інших переконань,  статі,  етнічного та  соціального
походження,  майнового  стану,  місця  проживання,  за мовними або
іншими ознаками  забороняються.  Не  допускаються  обмеження  щодо
участі  громадян  України  у  виборчому  процесі,  крім  обмежень,
передбачених Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та цим Законом.
9. Не   має   права   голосу   громадянин,   визнаний   судом недієздатним.

 

 Закон України
  Про вибори депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів
Стаття 3. Загальне виборче право 

1. Право голосу на  виборах  депутатів  сільських,  селищних, 
міських рад,  виборах сільського, селищного, міського голови мають 
дієздатні  громадяни  України,   які   належать   до   відповідних
територіальних   громад   та  яким  на  день  виборів  виповнилося
вісімнадцять років.
Право голосу на  виборах  депутатів  районних,  обласних  рад
мають    громадяни    України,   які   належать   до   відповідних 
територіальних громад у межах району,  області  та  яким  на  день
виборів виповнилося вісімнадцять років.
Право голосу на виборах депутатів районних у містах рад мають
громадяни  України,  які   належать   до   територіальних   громад 
відповідних  міст,  місце  проживання  яких  зареєстровано в межах
відповідного  району  в  місті та яким на день виборів виповнилося
вісімнадцять  років.  {  Абзац  третій  частини першої статті 3 із
змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 2491-VI ( 2491-17 ) від 30.08.2010 }
Право голосу на виборах депутатів Верховної  Ради  Автономної

Республіки  Крим  мають  громадяни  України, місце проживання яких 
зареєстровано  в  межах Автономної Республіки Крим та яким на день
виборів  виповнилося вісімнадцять років. { Абзац четвертий частини
першої  статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2491-VI
( 2491-17 ) від 30.08.2010 }
Громадяни України,  які  мають  право  голосу  на відповідних

місцевих виборах, є виборцями. 
2. Документом, який посвідчує особу, підтверджує громадянство
та засвідчує місце проживання виборця на місцевих виборах, є: 
1) паспорт громадянина України;
2) тимчасове   посвідчення  громадянина  України  (для  осіб, 
недавно прийнятих до громадянства України). 
3. Належність  громадянина  до   відповідної   територіальної

громади визначається його місцем проживання на її території згідно 
із Законом України "Про свободу пересування та вільний вибір місця
проживання в Україні" ( 1382-15 ).
4. Виборці мають право на участь у роботі виборчих комісій як 
їх   члени,   проведенні   передвиборної   агітації,    здійсненні
спостереження   за   проведенням   виборів  та  в  інших  заходах,
пов'язаних з організацією та проведенням виборів,  що реалізується
ними у порядку, визначеному цим та іншими законами України.
5. Будь-які  прямі або непрямі привілеї чи обмеження виборчих 
прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних,
релігійних  та інших переконань,  статі,  етнічного та соціального
походження,  майнового стану,  місця проживання,  за  мовними  або
іншими  ознаками  забороняються.  Не допускаються обмеження участі
громадян  у  виборчому  процесі,   крім   обмежень,   передбачених
Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та цим Законом.
6. Військовослужбовці строкової служби, громадяни України, що

проживають   за   кордоном,   а   також   особи,   визнані   судом 
недієздатними,   та   громадяни   України,  які  за  вироком  суду
перебувають у місцях позбавлення волі,  вважаються такими,  що  не
належать до жодної територіальної громади та не мають права голосу
на місцевих виборах.
Поиск

Киевское время

Облако тегов

Календарь

Наши опросы

Новости ИзмаилаПолезные ссылки

Интересное в сети

Измаил - Госреестр избирателей
Отдел ведения Государственного реестра избирателей Измаильського городского совета © 2008-2017